Hướng dẫn tải App SV388 trên máy Iphone

Bước 1: Mở trình duyệt web truy cập link: SV388.com

Bước 2: Kích vào Tải ứng dụng ( Download ) và Cài Đặt

Bước 3: Vào cài đặt chung sau đó chọn Quản Lý thiết bị 97 TECHNOLOGY

Bước 4: Click Tin Cậy ứng dụng và quay ra màn hình chính tìm ứng dụng SV

Bước 5: Đăng nhập tài khoản hệ thống gửi về trong tin nhắn điện thoại của quý khách.